درباره ما

درباره کنترل پرداز شمال

کنترل پرداز شمال

گروه صنعتی کنترل پرداز شمال در سال 1375 شروع بکار کرد، شروع فعالیت در زمینه پروژه های اتوماسیون صنعتی بود. در طی انجام پروژه ها و نیاز روز افزون صنایع به گارانتی و خدمات پشتیبانی شاخه تعمیرات و پشتیبانی به فعالیتهای این گروه جوان اضافه شد.

با توجه به نیاز پشتیبانی در حیطه های مختلف و گستردگی تجهیزات در صنایع، هم اکنون خدمات تعمیرات و پشتیبانی به سه بخش صنعتی، آزمایشگاهی و پزشکی ارائه می گردد. در هرکدام از بخشها تجهیزات مشخصی مورد تعمیرات قرار میگیرند.

بخش آموزش و مشاوره گروه صنعتی کنترل پرداز شمال جهت ارائه خدمات تخصصی به صنایع و مهندسان بوجود آمده و باتوجه به تجربه انجام پروژه های گوناگون و انجام تعمیرات تجهیزات مختلف توانمندی ارائه خدمات در این زمینه وجود دارد.

از سال ۹۳ این گروه در کنار خدمات اتوماسیون صنعتی وارد حوزه اتوماسیون خانگی گردید و خانه هوشمند دیاکو را تاسیس نمود که نمایندگی چندین برند امریکایی اروپایی و چینی را در این زمینه دارا می باشد.

کنترل پرداز شمال

برخی از مشتری های ما: